Grunden i poker är satsningen. Det finns olika satsningsregler beroende på vilken typ av poker du utövar. Du kan även utnyttja dessa regler för att effektivisera ditt spelande eller vända det till din fördel.
Det finns tre begrepp inom poker som bestämmer hur höga satsningar som får läggas.

Fixed Limit
I fixed limit, eller enbart limit som det också kallas, kan du bara höja eller satsa i storlek med den bestämda summan. I denna satsningsregel finns det två olika fasta satsningsbelopp. Till exempel i 5kr/10kr spel är det 5 kronor i de första satsningsrundorna och i de avslutande blir det 10 kronor. Det finns bland annat även 1kr/2kr och 2kr/4kr limit spel. Det är alltid en fixerad första summan och sedan det dubbla.
I fixed limit är du även begränsad till endast fyra, alternativt tre, satsningar. Om en spelare lägger sin sista satsning kan de andra antingen välja att syna eller lägga sig.
No Limit
I no limit kan du satsa hur mycket du vill om du har marker till det. Höjningarna i denna satsningsregel måste vara lika stora som föregående satsning eller större. För att syna måste du lägga minst lika mycket som föregående satsning. Om du inte har tillräckligt med marker till att syna men väljer att göra det ändå så går du automatiskt all in. Ifall du går med vinst från den situationen kan du endast få dina egna marker från potten.
Denna spelregel anses vara den som man lättast förlorar eller vinner mest på. Du kan när som helst höja med alla dina marker utan några restriktioner.
Pot Limit
Denna satsningsregel ligger mellan de två föregående. Satsningsbeloppet begränsas till storleken av potten. Ligger det 20 kronor i potten och en annan spelare satsar 4 kronor är max beloppet du kan satsa 32 kronor. För att förklara mer ingående: 20 kronor adderat med satsningen på 4 blir 24. Du synar med 4 vilket blir 28 kronor, alltså är storleken på den möjliga potten 28 kronor adderat med dina 4 vilket blir 32 kronor.
Pot limit är den vanligaste satsningsregeln i Europa. Det är inte lika enkelt att förlora pengar i denna regel som i no limit, även om den innehåller ett liknande upplägg.